2 października 2014

Mama i jej prawa podczas porodu

Jakiś czas temu pisałyśmy o prawach mamy w okresie ciąży. Kontynuując temat, chciałybyśmy dzisiaj podszepnąć Wam słów kilka na temat praw mamy podczas porodu i połogu. 

Od blisko 2 lat obowiązują nowe standardy opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej, podczas porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. W odniesieniu do porodu Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem przeczytacie m.in. o:


  • czynnościach, które powinien realizować personel medyczny podczas poszczególnych faz porodu
  • prawie kobiety do udziału w podejmowaniu świadomych decyzji podczas porodu
  • prawie do bycia traktowaną z szacunkiem, z poszanowaniem prawa do intymności i prywatności 
  • prawie do wyboru miejsca porodu,
  • prawie mamy do nieprzerwanego kontaktu z dzieckiem "skóra do skóry" przez 2h po porodzie,
  • prawie mamy do instruktarzu laktacyjnego (ale także o zaleceniach odnośnie częstotliwości karmienia, używania smoczka)
  • prawie do opieki medycznej podczas połogu.
Naprawdę warto przeczytać, żeby wiedzieć czego możemy oczekiwać!


Czy poród da się znieść bez znieczulenia? Zgodnie z ww. rozporządzeniem personel medyczny opiekujący się rodzącą zobowiązany jest poinformować kobietę o możliwych formach farmakologicznego i niefarmagologicznego łagodzenia bólu. Warto wiedzieć również, że pobieranie opłat od kobiet rodzących za znieczulenie zewnątrzoponowe jest niezgodne z obowiązującym prawem. Zgodnie z komunikatem Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 23.08.2010r. "Jest to związane z postanowieniami art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), zgodnie z którymi wszystkie kobiety w okresie ciąży porodu i połogu mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w tej ustawie. Ponadto stosownie do treści art. 31 d. ww. ustawy, poród zakwalifikowany jest do świadczeń gwarantowanych, co jednoznacznie stanowi, iż świadczenia związane z porodem są bezpłatne dla wszystkich kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu. Zgodnie z postanowieniami art. 4, art. 31, art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.), lekarz podejmuje decyzję o wyborze odpowiedniej metody postępowania leczniczego w oparciu o stwierdzone wskazania i ewentualne następstwa zastosowanej metody." (źródło: http://www.bpp.gov.pl/)

Zachęcamy Was również do świadomego przygotowania do porodu, omówienia planu porodu z personelem medycznym, który powinien uwzględniać obok medycznych aspektów również Wasze preferencje, w szczególności w odniesieniu do:

  • udziału osoby bliskiej (kiedyś porody rodzinne były odpłatnym luksusem, dzisiaj zachęca się by w porodzie uczestniczyła osoba bliska rodzącej; poród jest jednak tak wyjątkowym wydarzeniem, że to do mamy powinna należeć decyzja kto ma jej towarzyszyć podczas porodu)
  • ochrony krocza (rutynowe nacinanie krocza odchodzi do przeszłości oddziałów położniczych)
  • wyboru pozycji rodzenia (swoje preferencje powinna określić zarówno rodząca, jak i położna).
Jeżeli decydujecie się na indywidualną opiekę położnej, dowiedzcie się dokładnie w jakich sytuacjach wybrana przez Was położna nie będzie mogła Wam towarzyszyć (będzie np. po nocnym dyżurze) i kto w takiej sytuacji ją zastąpi. Ewentualna zmiana nie powinna Was zaskoczyć i stresować w dniu porodu.


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

Wszystkie komentarze są mile widziane. Reklam jednak nie będziemy publikować :)
Jeśli chcesz z nami współpracować - napisz do nas maila.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...