28 maja 2014

Kobieta w ciąży swoje prawa znać powinna...

W kontekście dyskusji o dzieciach, pojawia się stwierdzenie, któremu zaprzeczyć się nie da: "dzieci to dodatkowe obowiązki". Prawda! Dzieci to jednak nieopisana radość i szczęście! Pierwszy uśmiech, pierwszy kroczek... i bezwarunkowa, bezinteresowna miłość Maluszka. Bezcenne!
Ale wstępując w rolę rodzica uzyskujemy również w świetle obowiązującego porządku prawnego nowe prawa i przywileje, w przypadku kobiet już w okresie ciąży. Temat jest dość obszerny, więc dzisiaj słów kilka tylko o prawach kobiet w ciąży i ich podstawach prawnych. Wykształcenia prawniczego nie ma żadna z nas, więc nie zamierzamy udzielać porad prawnych. Mamy nadzieję, że ułatwimy Wam poruszanie się po podstawowych aktach prawnych odnoszących się do praw kobiet w ciąży.
 
Do najważniejszych praw kobiety w ciąży należy prawo do opieki medycznej.
Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego  i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zobowiązuje organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, w zakresie swoich kompetencji, m.in. do zapewnienia kobiecie w ciąży opieki medycznej, socjalnej i prawnej. 
 
Zgodnie z art. 2 ust 2a ww. ustawy "Organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, w zakresie swoich kompetencji określonych w przepisach szczególnych, są zobowiązane zapewnić swobodny dostęp do informacji i badań prenatalnych, szczególnie wtedy, gdy istnieje podwyższone ryzyko bądź podejrzenie wystąpienia wady genetycznej lub rozwojowej płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu płodu." Program badań prenatalnych finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Informacje o kryteriach dostępu do bezpłatnych badań prenatalnych oraz listę placówek wykonujących badania znajdziecie na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia.
 
Co więcej, od blisko 2 lat obowiązują nowe standardy opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej, podczas porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. W odniesieniu do okresu ciąży w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem przeczytacie m.in. o zalecanych badaniach w poszczególnych tygodniach ciąży.
 
 
Szczególne prawa w świetle obowiązujących przepisów mają mamy pracujące. Podstawowe uprawnienia kobiet w ciąży zatrudnionych na umowę o pracę wynikają wprost z Kodeksu pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z późn. zm.), w tym:
  1. zakaz wypowiedzenia umowy o pracę (art. 177)
  2. zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych (art. 178)
  3. zakaz zatrudniania w porze nocnej (art. 178)
  4. zakaz delegowania bez zgody pracownicy poza stałe miejsce pracy (art. 178)
  5. prawo do zwolnienia na badanie lekarskie (art. 185)
Pamiętajcie, że zgodnie z art. 185 Kodeksu pracy, pracodawca ma prawo oczekiwać od nas zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego stan ciąży.
 
 
Ostatnia, choć nie mniej ważna ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (z późn. zm). W przypadku niezdolności do pracy w ciąży przysługuje kobiecie prawo do zasiłku chorobowego przez okres do 270 dni (czyli de facto cały okres ciąży).  Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. W przypadku kobiet w ciąży miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100 % podstawy wymiaru zasiłku.
 
Prawa i przywileje wynikające z litery prawa nie zastąpią jednak zwykłej, ludzkiej życzliwości i wyrozumiałości. Z całego serca wspieramy więc wszystkie akcje społeczne, które mają uwrażliwić otoczenie na szczególny stan fizjologiczny, w jakim znajduje się kobieta w ciąży, a wymagający odrobiny wyrozumiałości i najzwyklejszej ludzkiej uprzejmości, ustąpienia miejsca w autobusie czy tramwaju, przepuszczenia w kolejce.
Nie jest jednak tak, że nie mamy prawa "żądać". Prawo kobiety w ciąży do zajęcia miejsca oznaczonego, uprzywilejowanego w autobusie czy tramwaju regulują zazwyczaj regulaminy przewozu osób przewoźnika (np. par.12 Regulaminu przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego m.st. Warszawy).
 
 

8 maja 2014

Wyprawka Bobasa prezentuje... SIO

Wiosna, kwiaty, łąka, las.... Ach jak przyjemnie! Gdyby nie to irytujące "bzzz" obok ucha. Ubiegłoroczne doświadczenia z kleszczami i już tegoroczne z ukąszeniami owadów u dzieci skłoniły mnie do poszukiwania preparatów odstraszających wszelkie insekty od moich małych pociech. Na początek sezonu piknikowo - wakacyjnego "Wyprawka Bobasa prezentuje... " SIO i SIO Natural. SIO to marka preparatów przeciw insektom wprowadzona przez właściciela marki Linomag - firmę Ziołolek.  Polski produkt, atrakcyjna cena, możliwość stosowania obydwu preparatów u najmniejszych dzieci (SIO Preparat przeciw insektom jest bezpieczny dla dzieci od 1 miesiąca życia, SIO Natural może być stosowany u dzieci od 1 roku życia) zachęcają do wypróbowania nowej oferty Ziołoleku.

Źródło: www.ziololek.pl

Uwaga: Cykl "Wyprawka Bobasa prezentuje..." nie jest naszą rekomendacją dla stron,  produktów, miejsc i ich właścicieli. To raczej podzielenie się z Wami miejscami, stronami internetowymi, produktami, które zwróciły na siebie naszą uwagę spośród innych ofert na rynku rzeczy/usług dla dzieci.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...